فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
آفتابگردون خدا باشیم (آفتابگردون خدا باشیم)
00:01:15
5 ماه پیش | 285 بازدید
آفتابگردون خدا باشیم (آفتابگردون خدا باشیم)

doctorziaee

از خودت شروع کن (فیلم کوتاه نوشتاری)
00:00:33
5 ماه پیش | 318 بازدید
از خودت شروع کن (فیلم کوتاه نوشتاری)

doctorziaee

امام خامنه ای: به این 2 دلیل دشمن از روز اول روی منطقه کردنشین تکیه کرد 2 سال پیش | 460 بازدید
امام خامنه ای: به این 2 دلیل دشمن از روز اول روی منطقه کردنشین تکیه کرد

BABAI

امام خامنه ای: فقط با این شرایط کارها به سامان خواهد رسید 2 سال پیش | 444 بازدید
امام خامنه ای: فقط با این شرایط کارها به سامان خواهد رسید

BABAI

می خواهند ولایت فقیه در قانون نباشد 3 سال پیش | 599 بازدید
می خواهند ولایت فقیه در قانون نباشد

مک