فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

توضیح

عذر خواهی نخست وزیر زاپن از امریکا بخاطر کشتار مردمش

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
امریکا و اتحادیه عرب 4 سال پیش | 1391 بازدید
امریکا و اتحادیه عرب

قلندر

عربستان و غیرت ایرانی
00:01:34
4 سال پیش | 1480 بازدید
عربستان و غیرت ایرانی

قلندر

سخن کورش
00:04:11
4 سال پیش | 1195 بازدید
سخن کورش

قلندر

چرااااااااااااا؟حج مستحبی؟شرافت؟ 4 سال پیش | 1248 بازدید
چرااااااااااااا؟حج مستحبی؟شرافت؟

قلندر

نمار خواندن خلبانان حجاز برای بمباران مردم یمن 4 سال پیش | 1448 بازدید
نمار خواندن خلبانان حجاز برای بمباران مردم یمن

قلندر