فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

توضیح

تمام کلیپهای استاد در http://yad.loxblog.com/

امتیاز دهی
0  
مرتبط
تفاوت از کجا تا به کجا!
00:01:36
1 سال پیش | 1465 بازدید
تفاوت از کجا تا به کجا!

doctorziaee

آفتابگردون خدا باشیم (آفتابگردون خدا باشیم)
00:01:15
1 سال پیش | 1161 بازدید
آفتابگردون خدا باشیم (آفتابگردون خدا باشیم)

doctorziaee

از خودت شروع کن (فیلم کوتاه نوشتاری)
00:00:33
1 سال پیش | 1212 بازدید
از خودت شروع کن (فیلم کوتاه نوشتاری)

doctorziaee

امام خامنه ای: به این 2 دلیل دشمن از روز اول روی منطقه کردنشین تکیه کرد 3 سال پیش | 766 بازدید
امام خامنه ای: به این 2 دلیل دشمن از روز اول روی منطقه کردنشین تکیه کرد

BABAI

امام خامنه ای: فقط با این شرایط کارها به سامان خواهد رسید 3 سال پیش | 657 بازدید
امام خامنه ای: فقط با این شرایط کارها به سامان خواهد رسید

BABAI