فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

والله اسرائیل را درهم می کوبیم و بی شک این وعده صادق است
توضیح

والله اسرائیل را درهم می کوبیم و بی شک این وعده صادق است

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
عذر خواهی نخست وزیر زاپن از امریکا بخاطر کشتار مردمش 4 سال پیش | 5803 بازدید
عذر خواهی نخست وزیر زاپن از امریکا بخاطر کشتار مردمش

قلندر

امریکا و اتحادیه عرب 4 سال پیش | 1393 بازدید
امریکا و اتحادیه عرب

قلندر

عربستان و غیرت ایرانی
00:01:34
4 سال پیش | 1481 بازدید
عربستان و غیرت ایرانی

قلندر

سخن کورش
00:04:11
4 سال پیش | 1195 بازدید
سخن کورش

قلندر

چرااااااااااااا؟حج مستحبی؟شرافت؟ 4 سال پیش | 1250 بازدید
چرااااااااااااا؟حج مستحبی؟شرافت؟

قلندر