فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

توضیح

فراز ها:
1. ایمان عمیق دینی ، غیرت دینی و شجاعت
2. پیوستگی و اتحاد بخش های کشور
3. چهره آمریکا را بزک نکنید
4. جنایات آمریکا و حمایت از تروریسم
5. لزوم اتکای به درون در عرصه اقتصاد
6. روز 22 بهمن از مردم تودهنی خوردند

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
امام خامنه ای:در این عرصه هر کس بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است 4 سال پیش | 791 بازدید
امام خامنه ای:در این عرصه هر کس بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است

BABAI

امام خامنه ای: کشوراینگونه باید اداره شود 4 سال پیش | 594 بازدید
امام خامنه ای: کشوراینگونه باید اداره شود

BABAI

بیانات رهبری(فرازنامه 8) عده ای چهره آمریکا را بزک نکنند
00:03:35
5 سال پیش | 1112 بازدید
بیانات رهبری(فرازنامه 8) عده ای چهره آمریکا را بزک نکنند

BABAI

سران فتنه و خیانت های آنان 5 سال پیش | 1195 بازدید
سران فتنه و خیانت های آنان

BABAI

دیدگاه های رهبری در مورد انتخابات 4 5 سال پیش | 987 بازدید
دیدگاه های رهبری در مورد انتخابات 4

BABAI