فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

توضیح

فراز ها:
1. ایمان عمیق دینی ، غیرت دینی و شجاعت
2. پیوستگی و اتحاد بخش های کشور
3. چهره آمریکا را بزک نکنید
4. جنایات آمریکا و حمایت از تروریسم
5. لزوم اتکای به درون در عرصه اقتصاد
6. روز 22 بهمن از مردم تودهنی خوردند

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
امام خامنه ای:در این عرصه هر کس بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است 3 سال پیش | 764 بازدید
امام خامنه ای:در این عرصه هر کس بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است

BABAI

امام خامنه ای: کشوراینگونه باید اداره شود 4 سال پیش | 572 بازدید
امام خامنه ای: کشوراینگونه باید اداره شود

BABAI

بیانات رهبری(فرازنامه 8) عده ای چهره آمریکا را بزک نکنند
00:03:35
4 سال پیش | 1087 بازدید
بیانات رهبری(فرازنامه 8) عده ای چهره آمریکا را بزک نکنند

BABAI

سران فتنه و خیانت های آنان 5 سال پیش | 1160 بازدید
سران فتنه و خیانت های آنان

BABAI

دیدگاه های رهبری در مورد انتخابات 4 5 سال پیش | 966 بازدید
دیدگاه های رهبری در مورد انتخابات 4

BABAI