فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

امتیاز دهی
1  
Embed
مرتبط
امام خامنه ای:نیروی انتظامی مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی است و با این شرایط میتواند مایه آبروی نظام باشد 4 سال پیش | 876 بازدید
امام خامنه ای:نیروی انتظامی مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی است و با این شرایط میتواند مایه آبروی نظام باشد

BABAI

تشییع پیکر رهبر حوثی ها پس از 9 سال
00:02:01
6 سال پیش | 1558 بازدید
تشییع پیکر رهبر حوثی ها پس از 9 سال

smpyp

سه کشته در درگیری معترضان یمنی با نیروهای امنیتی
00:00:44
6 سال پیش | 1275 بازدید
سه کشته در درگیری معترضان یمنی با نیروهای امنیتی

smpyp

سرکوب مردم بحرین توسط ال خلیفه 6 سال پیش | 1325 بازدید
سرکوب مردم بحرین توسط ال خلیفه

smpyp

سرکوب مردم بحرین توسط ال خلیفه 6 سال پیش | 1388 بازدید
سرکوب مردم بحرین توسط ال خلیفه

smpyp