فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
جنایات اسرائیل در غزه / فرق آشکار کودکان در غزه با جهان
00:01:23
4 سال پیش | 1124 بازدید
جنایات اسرائیل در غزه / فرق آشکار کودکان در غزه با جهان

BABAI

جنایات اسرائیل در غزه / مدعیان حقوق بشر بزرگترین دروغگویان تاریخ
00:00:26
4 سال پیش | 1294 بازدید
جنایات اسرائیل در غزه / مدعیان حقوق بشر بزرگترین دروغگویان تاریخ

BABAI

امام خامنه ای: عواقب نبود بصیرت
00:02:13
4 سال پیش | 1138 بازدید
امام خامنه ای: عواقب نبود بصیرت

BABAI

والله اسرائیل را درهم می کوبیم و بی شک این وعده صادق است
00:00:44
4 سال پیش | 1320 بازدید
والله اسرائیل را درهم می کوبیم و بی شک این وعده صادق است

BABAI

امین امانت دار مقاومت
00:03:37
5 سال پیش | 1845 بازدید
امین امانت دار مقاومت

Masih