فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

امتیاز دهی
4  
Embed
مرتبط
راه بی پایان
00:05:04
4 سال پیش | 2125 بازدید
راه بی پایان

مرکز فرهنگی میثاق

وحدت، پشتوانه پیروزی دنیای اسلام
00:01:43
5 سال پیش | 1005 بازدید
وحدت، پشتوانه پیروزی دنیای اسلام

uummah

سخنان مقام معظم رهبری در مورد وحدت شیعه و سنی در کردستان
00:01:19
5 سال پیش | 3874 بازدید
سخنان مقام معظم رهبری در مورد وحدت شیعه و سنی در کردستان

uummah

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی
00:18:43
5 سال پیش | 1052 بازدید
بیانات در دیدار شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی

uummah