فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
مذاکره با امریکا 6 سال پیش | 1228 بازدید
مذاکره با امریکا

smpyp

مذاکره باامریکا و تحریمها در منظر رهبر انقلاب
00:21:12
6 سال پیش | 860 بازدید
مذاکره باامریکا و تحریمها در منظر رهبر انقلاب

smpyp

کارتون/آداب مذاکره 6 سال پیش | 984 بازدید
کارتون/آداب مذاکره

smpyp

ماهیت مذاکره با آمریکا 6 سال پیش | 914 بازدید
ماهیت مذاکره با آمریکا

smpyp

اینفوگراف: آمریکا و حربه ای به نام مذاکره 6 سال پیش | 1505 بازدید
اینفوگراف: آمریکا و حربه ای به نام مذاکره

smpyp