فراخوانی ...
Esc = Cancel
امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
مذاکره با امریکا 6 سال پیش | 1283 بازدید
مذاکره با امریکا

smpyp

مذاکره باامریکا و تحریمها در منظر رهبر انقلاب
00:21:12
6 سال پیش | 917 بازدید
مذاکره باامریکا و تحریمها در منظر رهبر انقلاب

smpyp

کارتون/آداب مذاکره 6 سال پیش | 1054 بازدید
کارتون/آداب مذاکره

smpyp

ماهیت مذاکره با آمریکا 6 سال پیش | 976 بازدید
ماهیت مذاکره با آمریکا

smpyp

اینفوگراف: آمریکا و حربه ای به نام مذاکره 6 سال پیش | 1565 بازدید
اینفوگراف: آمریکا و حربه ای به نام مذاکره

smpyp