فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

ورود دوباره نیروهای سعودی به بحرین

ورود دوباره نیروهای سعودی به بحرینتوضیح

ورود دوباره نیروهای سعودی به بحرین
امروز10-2-2013
نیروهای تازه و جدید عربستانی وارد بحرین شدند
این در حالیست که رژیم بحرین دم از حوار و گفتگو بین دولت و ملت را خواستار است

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
پوستر حق گرفتنی است 5 سال پیش | 3251 بازدید
پوستر حق گرفتنی است

shia

بررسی انقلاب بحرین با توجه به سه شاخص بیداری اسلامی
00:10:59
5 سال پیش | 1706 بازدید
بررسی انقلاب بحرین با توجه به سه شاخص بیداری اسلامی

سیاوش

یکی از نیروهای آل خلیفه در حال هدف قرار دادن معترضان با گلوله گاز 5 سال پیش | 2372 بازدید
یکی از نیروهای آل خلیفه در حال هدف قرار دادن معترضان با گلوله گاز

smpyp

وخامت حال یکی از مجروحان بحرینی 5 سال پیش | 4836 بازدید
وخامت حال یکی از مجروحان بحرینی

smpyp

زیر گرفتن جوان انقلابی بحرینی
00:00:34
6 سال پیش | 2124 بازدید
زیر گرفتن جوان انقلابی بحرینی

smpyp