فراخوانی ...
Esc = Cancel
توضیح

در این قسمت درباره تاریخ روابط بین دو کشور فرانسه و سوریه، معاهده ی سایکس پیکو، ریاست جمهوری ژاک شیراک و دشمنی فرانسه با سوریه در پی ترور حریری، تغییر در سیاست خارجی فرانسه در زمان سارکوزی و تلاش او برای نشاندن سوریه پای میز مذاکره با اسرائیل، تغییر موضع دوباره ی فرانسه بعد از شروع بحران و حضور فرانسه در صف اول مخالفان دولت سوریه و نقش این کشور در فرسایشی شدن این بحران از جمله موضوعاتی است که در این قسمت به آن پرداخته می شود.

در این قسمت با کارشناسان و اساتید دانشگاه سوری همچون ریاض درار ، طالب ابراهیم ، بسام ابوعبدالله و عمران زعبی درباره ی این موضوع مصاحبه شده است.

امتیاز دهی
2  
Embed
مرتبط
مستند بحران در سوریه -قسمت نهم - مخالفان
00:22:15
6 سال پیش | 1458 بازدید
مستند بحران در سوریه -قسمت نهم - مخالفان

smpyp

مستند بحران در سوریه - قسمت ششم - سوریه و لبنان
00:22:38
6 سال پیش | 3127 بازدید
مستند بحران در سوریه - قسمت ششم - سوریه و لبنان

smpyp

مستند بحران در سوریه - قسمت دوم - سلاح در بحران سوریه
00:22:28
6 سال پیش | 4132 بازدید
مستند بحران در سوریه - قسمت دوم - سلاح در بحران سوریه

smpyp

مستند بحران در سوریه -قسمت اول -  آتشفشان دمشق
00:19:31
6 سال پیش | 7528 بازدید
مستند بحران در سوریه -قسمت اول - آتشفشان دمشق

smpyp