فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

توضیح

این مستند به مقاومت اقشار مختلف مردم سوریه در برابر تهاجم غربی عربی می پردازد .
مسیحیانی که به شهادت فرزندشان در مسجد افتخار میکنند و دوشادوش دیگر طوایف لبنانی با دشمنان وطن میجنگند

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
نگاه این روزهای جهان به اسلام/ islam in eye of world this days
00:05:51
5 سال پیش | 1447 بازدید
نگاه این روزهای جهان به اسلام/ islam in eye of world this days

sjd68e

نفرین به جنگ
00:04:52
5 سال پیش | 2167 بازدید
نفرین به جنگ

sarbaz

نفرین به جنگ
00:04:52
5 سال پیش | 1530 بازدید
نفرین به جنگ

sarbaz

کودک سوری: لعنت بر امیر قطر
00:00:53
5 سال پیش | 1539 بازدید
کودک سوری: لعنت بر امیر قطر

sarbaz

اختصاصی ویدیوب: مستند بردگان جنسی سوریه
00:11:08
5 سال پیش | 7472 بازدید
اختصاصی ویدیوب: مستند بردگان جنسی سوریه

sarbaz