فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
تنها میان طالبان
00:01:20
3 سال پیش | 4235 بازدید
تنها میان طالبان

مرکز فرهنگی میثاق

امام خامنه ای:نیروی انتظامی مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی است و با این شرایط میتواند مایه آبروی نظام باشد 3 سال پیش | 808 بازدید
امام خامنه ای:نیروی انتظامی مظهر حاکمیت جمهوری اسلامی است و با این شرایط میتواند مایه آبروی نظام باشد

BABAI

امام خامنه ای:در این عرصه هر کس بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است 3 سال پیش | 756 بازدید
امام خامنه ای:در این عرصه هر کس بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است

BABAI

امام خامنه ای: حربه دشمن را از دست دشمن بگیرید
00:02:10
4 سال پیش | 1111 بازدید
امام خامنه ای: حربه دشمن را از دست دشمن بگیرید

BABAI

فیلم روبرو کردن خانواده مقتول عراقی با قاتلین داعشی
00:05:09
4 سال پیش | 2048 بازدید
فیلم روبرو کردن خانواده مقتول عراقی با قاتلین داعشی

mb361