فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
عذر خواهی نخست وزیر زاپن از امریکا بخاطر کشتار مردمش 3 سال پیش | 4664 بازدید
عذر خواهی نخست وزیر زاپن از امریکا بخاطر کشتار مردمش

قلندر

امریکا و اتحادیه عرب 3 سال پیش | 1280 بازدید
امریکا و اتحادیه عرب

قلندر

عربستان و غیرت ایرانی
00:01:34
3 سال پیش | 1374 بازدید
عربستان و غیرت ایرانی

قلندر

سخن کورش
00:04:11
3 سال پیش | 1089 بازدید
سخن کورش

قلندر

چرااااااااااااا؟حج مستحبی؟شرافت؟ 3 سال پیش | 1115 بازدید
چرااااااااااااا؟حج مستحبی؟شرافت؟

قلندر