فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
عذر خواهی نخست وزیر زاپن از امریکا بخاطر کشتار مردمش 4 سال پیش | 5317 بازدید
عذر خواهی نخست وزیر زاپن از امریکا بخاطر کشتار مردمش

قلندر

امریکا و اتحادیه عرب 4 سال پیش | 1350 بازدید
امریکا و اتحادیه عرب

قلندر

عربستان و غیرت ایرانی
00:01:34
4 سال پیش | 1444 بازدید
عربستان و غیرت ایرانی

قلندر

سخن کورش
00:04:11
4 سال پیش | 1158 بازدید
سخن کورش

قلندر

چرااااااااااااا؟حج مستحبی؟شرافت؟ 4 سال پیش | 1202 بازدید
چرااااااااااااا؟حج مستحبی؟شرافت؟

قلندر