فراخوانی ...
Esc = Cancel
ویدیوب

توضیح

باید بگویم که اظهار خجلت مى‏کنم که در مقابل بیش از صد میلیون جمعیت عرب و هفتصد میلیون جمعیت مُسْلِم، هشتصد میلیون تقریباً جمعیت مُسْلِم، یک عده معدودى بیایند و در مقابل اینها، آنطور کارها را بکنند. و این هم نمى‏شود عذر باشد که پشتیبان امریکاست. براى اینکه امریکا پشتیبان شاه هم بود، لکن وقتى که یک ملت اجتماع کردند بر یک مطلبى، نه قدرت شیطانى شاه توانست مقاومت کند، نه پشتیبانى ابرقدرتها. بلکه مطلق قدرتها!

اگر اتحاد پیدا کنند، جمعیت عرب و مهم سران این جمعیتها اگر اتحاد پیدا بکنند، شکى نیست که نه امریکا مى‏تواند در مقابلشان کارى انجام بدهد و نه دیگر قدرتها 22/7/1358

امتیاز دهی
0  
Embed
مرتبط
جواز نماز پشت سر اهل سنت برای تقیه
00:04:04
4 سال پیش | 822 بازدید
جواز نماز پشت سر اهل سنت برای تقیه

hakimkhan

لعن بر دشمنان اهل البیت علیهم السلام
00:14:18
4 سال پیش | 734 بازدید
لعن بر دشمنان اهل البیت علیهم السلام

hakimkhan

مهدی موعود علیه السلام
00:04:42
4 سال پیش | 839 بازدید
مهدی موعود علیه السلام

hakimkhan

فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام از زبان فرد سنی
00:04:42
4 سال پیش | 726 بازدید
فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام از زبان فرد سنی

hakimkhan

مفهوم آیه ولایت
00:14:57
4 سال پیش | 790 بازدید
مفهوم آیه ولایت

hakimkhan